Red Canna

den

Den amerikanska konstnären Georgia O’Keeffe (1887-1986) är bland annat berömd för sina målningar av blommor, och då särskilt uppförstorade blommor i extrem närbild.

Under en del av sitt liv bodde hon i New Mexico, och målade där en serie av olika tavlor föreställandes de röda kallor som växte i hennes trädgård. Hon började med vattenfärg, såsom i tavlan Red Canna (1915) men övergick snart till att huvudsakligen måla kallor i oljefärg. Över tid blev hon också allt mer inriktad på att fånga extrema närbilder av blommorna istället för att måla av hela växten med stjälk och bladverk. O’Keeffe själv har förklarat att hon ville måla så att hennes tavlor reflekterade hur hon själv såg blommor. Hon använde starka färger när hon avbildade kallor och blommorna går i olika nyanser av rött, rosa, brandgult och gult.

Det var dock inte i New Mexico utan i New York State som O’Keeffe först blev fascinerad av kannornas starka färger och möjligheten att måla av deras böljande kronblad i extrem närbild. År 1918, det vill säga några år efter att hon målat en bukett röda kallor med vattenfärg, besökte hon Lake George tillsammans med konsthandlaren och fotografen Alfred Stieglitz och utvecklade där det starka intresse för kannor som skulle komma att ha en så stor påverkan på hennes konstproduktion under de kommande åren. Värt att nämna är också att kannor växer i delar av USA där O’Keffee tillbringade tid som ung.

In these extreme close-ups she established a new kind of modern still life with no references to atmospheric effects or realistic details, reflecting her statement, ’I paint because color is significant’.” – The Pennsylvania Academy of the Fine Arts

Längre ned på denna sida hittar du information om ett urval av tavlor föreställande röda kallor som målades av O’Keeffe under 1910-talet och 1920-talet.

Symbolism

O’Keeffes serie av röda kallor beskrivs ofta som erotisk och kvinnlig, och närbilderna på blommornas kronblad och inre rum har fått konstälskare att dra paralleler till kvinlig genitalia. Detta gäller för övrigt inte bara O’Keeffes målningar av röda kallor, utan även många andra av hennes blomsterbilder, till exempel den berömda Black Iris III från år 1926 som föreställer centrumet av en iris blomma.

Paul Rosenfeld, som ägde en av hennes målningar av röda kannor, har sagt att ”…there is no stroke laid by her brush, whatever it is she may paint, that is not curiously, arrestingly female in quality. Essence of very womanhood permeates her pictures.”

Alfred Stieglitz, som O’Keeffe gifte sig med år 1924, framlade tidigt teorin om att hennes blommor representerade vulvor, och marknadsförde dem gärna som erotisk konst. O’Keefee själv motsatte sig ihärdigt och konsekvent dessa freudianska tolkningar av hennes verk.

År 2016 arrangerade Tate Modern en retrospektiv utställning som inkluderade över hundra av O’Keeffes målningar och vars inriktning delvis handlade om att erbjuda alternativ till den förhärskande idén om att alla hennes blomstermålningar föreställer kvinnlig genitalia.

Red Canna (1915)

År 1915 gjorde O’Keefee en vattenfärgsmålning föreställande en hel bukett röda kannor med grönska nedtill. Målningen är gjord på papper, inte på duk, och mäter 19 3/8 inches x 13 inches. Detta motsvarar cirka 49 cm x 33 cm. Tavlan befinner sig hos Yale University Art Gallery.

Red Canna (1919)

Red Canna (1919) är en oljemålning på panel, som mäter 13 inches x 9 ½ inch. (Detta motsvarar ungefär 33 cm x 24 cm.) Målningens omsorgsfullt blandade färger och överdådiga kurvor visar på O’Keefees framväxande personliga stil.

På denna målning ser vi en ensam orangeröd kannablomma i närbild, utan några gröna blad. Bakgrunden består av två dinstinka delar, och gränsen mellan dem löper diagonalt från en punkt nära det övre vänstra hörnet till en punkt nära det nedre högra hörnet. Den vänstra/nedre delen av bakgrunden består av olika nyanser av blått, samt en liten mängd vitt i ett område alldeles intill blomman. Den övre/högra delen av bakgrunden går i gult och grönt.

Red Canna (1919) ägdes tidigare av medlemmar av Pollitzerfamiljen i North Carolina och var uställd på Columbia College i South Carolina, där O’Keefee arbetade som lärare. År 2015 köptes målningen av High Museum of Art i Atlanta, Georgia.

Small Red Canna (1919)

Small Red Canna är en liten oljemålning som bara mäter 8 inches x 6 inches. (Cirka 20 cm x 15 cm.) Den föreställer en röd kanna i närbild. Den röda blomman kontrasterar skarpt mot den mörka målninga bakgrunden.

Small Red Canna (1919) befinner sig i Georgia O’Keeffe Museum i Santa Fe, New Mexico, men ägs inte av muséet utan av en privat samlare som lånar ut den till muséet.

En mitten av 00-talet stals målningen, men den har sedan dess återbördats till muséet och i oktober 2006 erkände säkerhetsvakten William Crumpton sig skyldig till att ha stulit O’Keeffe målningar, inklusive Small Red Canna (1919), från muséet och från en närliggande offentlig byggnad.

Inside Red Canna (1919)

Inside Red Canna (1919) föreställer en uppförstorad röd canna i extrem närbild. Blomman tar upp nästan hela tavlan, med undantag för en grönaktig bakgrund som synns allra längst ut i kanterna på höger och vänster sida.

Bilden har fokus på blommans stora kronblad och det inre av blomman, och brukar ses som ett mycket erotiskt och kvinnligt konstverk.

O’Keefe har huvudsakligen använt sig av kontrasterande röda, rosa och brunröda färger för att få fram skuggor, nyanser och djup i bilden. I det allra innersta av blomman förekommer mycket mörka, i det närmaste svarta, områden.

Tavlan är en oljemålning som mäter 22 inches x 17 inches. (Cirka 56 cm x 43 cm.) Den ägs av en en grupp privata samlare.

Red Canna (1923)

Den Red Canna som O’Keefe målade år 1923 är uppförstorad och i så extrem närbild att tavlan brukar räknas som abstrakt konst trots att den föreställer en blomma. Tavlan är en oljemålning på duk, och mäter 12 inches x 9 7/8 inches. (Detta motsvarar cirka 30 cm x 25 cm.)

Den röda blomman är avmålad mot en gul bakgrund, och man kan se gröna växtdelar längst ned till vänster och längst upp till höger. Blomman tar upp nästan hela ytan.

Red Canna (1923) brukar ses som ett tidigt exempel på hur O’Keefe börjat intressera sig för att avbilda av sina älskade röda cannor i form av extrema närbilder – en fascination som kom att följa henne i många år framöver.

Red Canna (1923) ägs av Pennsylvania Academy of the Fine Arts (PAFA) i Philadelphia, Pennsylvania. Den ingår i kollektionen ”The Vivian O. and Meyer P. Potamkin Collection, Bequest of Vivian O. Potamkin”.

Red Canna (1924)

Red Canna (1924) är en extrem närbild av en röd kanna, med stråk av ljusblått och grått. Som åskådare är man i det närmaste omhuldad av blomman, som O’Keefe har gestaltat med hjälp av olika nyanser av rött, rosa, gult och brandgult.

Red Canna (1925/1926)

Red Canna (1925/1926) är en oljemålning som mäter 36 inches x 30 inches. Detta motsvarar ungefär 91 cm x 76 cm. Målningen föreställer det inre av en röd kanna, och är målad med olika nyanser av rött, rosa, gult och brandgult. Red Canna (1925/1926) ägs av University of Arizona Museum of Art i USA.

Red and Orange Canna (1926)

Red and Orange Canna (1926) är ytterligare en av O’Keeffes små närbilder på en uppförstorad röd och orange kanna. Denna oljemålning på duk mäter 20 iches x 16 inches (cirka 50 cm x 40 cm) och befinner sig i The Georgia O’Keeffe Museum i Santa Fe, New Mexico, USA.

Detta verk är även känt som Canna, Red and Orange.

Red Cannas (1927)

Red Cannas (1927) är en oljemålning som mäter 36 1/8 inch x 30 1/8 inch, vilket motsvarar ungefär 92 cm x 77 cm. Tavlan föreställer röda kannakronblad i närbild mot en svagt rosa, nästan vit, bakgrund.

Red Cannas (1927) ägs av Amon Carter Museum of American Art i Fort Worth, Texas, USA.