Coucher de soleil no. 1

Coucher de soleil no. 1 (Solnedgång nr 1) är en oljemålning färdigställd i början av 1900-talet av den franske konstnären Jean Metzinger (1883 – 1956). Målningen är känd under flera olika namn på engelska, inklusive Sunset No. 1 och Landscape.

Coucher de soleil no. 1 är målad i en mosaik-inspirerad stil med fauvistisk palett. Fauvismen var en europeisk strömning inom måleriet under tidigt 1900-tal som ansåg att färgen var konstverkets viktigaste beståndsdel.

Beskrivning

Konstnär Jean Metzinger
År Cirka 1908, eventuellt några år tidigare
Typ Olja på duk
Dimensioner 72,5 cm × 100 cm

Coucher de soleil no. 1 är rektangulär tavla som är 75 cm hög och 100 cm lång. Den föreställer en solnedgång i ett utomhuslandskap. Solen står fortfarande tämligen högt på himlen. I förgrunden vilar två nakna kvinnor, den enda sittande på knä och den andra liggande på mage. Längst ned till höger har konstnären signerat sitt verk J. Metzinger.

Det landskap som målats är tänkt att vara ett kuperat odlingslandskap i Medelhavsregionen med semi-tropisk vegetation. Här finns bland annat öppna fält, några träd och buskar, och ett vattendrag med stilla yta som ned nedgående solen speglar sig i.

De två kvinnorna är små i förhållande till bildens totala storlek, men har placerats på en framträdande plats som gör att de trots sin ringa storlek inte hamnar i skymundan.

I det vänstra nedre hörnet växer något som påminner mycket om en agave, en suckulent som växer vild i delar av Medelhavsregionen, inklusive södra Frankrike. Agave är också namnet på tre olika karaktärer från grekisk mytologi; nereiden Agave, amazonen Agave och danaiden Agave. Den sistnämnda är dotter till Europa och Danaus.

Stildrag

Den strålande solen är en homage till den dekomposition av ljusspektrat som utgör kärnan av den neo-impressionistiska färgteorin. I Coucher de soleil no. 1 visar Metzinger upp alla färgerna i den del av ljusspektrat som kan uppfattas av den mänskliga ögat och det är inte svårt att dra paralleller till Henri Matisse målning Luxe, Calme et Volupté. Till skillnad från Luxe, Calme et Volupté är dock Coucher de soleil no. 1 målad med penseldrag som bildar ett mosaikliknande mönster av fyrkanter eller kuber av ungefär samma form och storlek över hela duken. De individuella enheterna har placerats i många olika vinklar i förhållande till varandra.

Fauvism och divisionism

Fauvismen är en stil som förespråkades av Les Fauves (vildjuren), en löst sammansatt grupp av målare som existerade i början av 1900-talet. Fauvisterna ville bland annat lyfta fram starka färger och tona ned den representationism och realism som omhuldades av impressionismen. Totalt hölls bara tre uttalade fauvistiska konstutställningar, men fauvisterna kom ändå att ha stor inverkan på den moderna konsten i Europa. Två exempel på ledande figurer inom fauvismen är Henri Matisse och André Drain. Många av fauvisterna var djupt påverkade av neo-impressionismen och började så småningom, efter den fauvistiska perioden, måla kubistiskt.

I Metzingers Coucher de soleil no. 1 ser vi hur tankegods från fauvismen kommer till tydligt uttryck på flera olika vis, bland annat i hur han både låter solljuset stråla ut från solen i koncentriska cirklar och väljer att separera färger på ett vis som gör att blandningar undviks.

Medan impressionisterna använde sig av närliggande färgtoner intill varandra, ofta placerade så att de faktiskt överlappade varandra och applicerade så innan färgen hunnit torka, visar Coucher de soleil no. 1 på divisionistiska drag där kontrasterande färger placerats sida vid sida för att skapa de ”optiska vibrationer” som utgjorde kärnan i den divisionistiska konsten.

Abstrakt konst

Neo-impressionisterna, inklusive Metzinger, önskade röra sig iväg från att försöka avbilda världen så verklighetstroget som möjligt. När de använde sig av ordet abstrakt avsåg de inte konst som inte avbildade något alls, utan bara att avbildningen inte skulle ha fokus på att se ut exakt som det avmålade. Fokus skulle ligga på att istället för rena imitationer fånga det avbildades essentiella linjer och rörelser, ned till ett slags destillat av verkligheten.

I Coucher de soleil no. 1 gör Metzinger just detta, han målar en subjektiv och abstrakt version av odlingslandskapet och den nedgående solen. Destillatet fångar en idé och stilen representerar därmed också konstnärens herravälde över målningen, när han inte längre är tvingad att imitera verkligheten så bildtroget som möjligt.

Det var år 1905 som Metzinger började intressera sig för denna typ av abstrakt målning, med fokus på geometriska figurer och på klara och lysande färger. Stor inspiration kom från Paul Cézanne, Georges Seurat och Henri-Edmond Cross.

När målades tavlan?

Hos Kröller-Müller Museum dateras tavlan till circa 1908, men det finns tecken som tyder på att Metzinger målade den flera år innan dess – troligen innan tavlorna La danse (Bacchante) och Baigneuses: Deux nus dans un paysage exotique. För Baigneuses: Deux nus dans un paysage exotique finns det en förstudie bevarad som dateras till circa 1905/1906 och den har en mycket snarlik strålande sol placerad över två personer som badar.

Om vi granskar penseldragen på Coucher de soleil no. 1 så ser vi att de är små, vilket stämmer med hur Metzinger målade under den senare delen av år 1905. År 1906 och 1907 blir Metzingers penseldrag större och mer organiserade; han börjar dessutom strukturera dem inom ett mycket geometriserat ramverk som redan vid denna tid är tydligt proto-kubistiskt.

Att Metzinger själv kallade tavlan för Coucher de soleil no. 1 (det står skrivet på baksidan) tyder på att tavlan var den första i en serie av tavlor med solnedgångar. Vi känner inte till någon tavla som av Metzinger fått namnet Coucher de soleil no. 2, no. 3 eller dylikt, men vi vet att han producerade andra tavlor med solnedgångar under samma period – inklusive La tour de Batz au coucher de soleil (circa 1905), Matin au Parc Montsouris (circa 1906) och Paysage pointilliste (circa 1906/1907).

Mot bakgrund av ovanstående finns det konstkännare som anser det troligare att Metzinger färdigställde Coucher de soleil no. 1 i slutet av 1905 eller i början av 1906, än att tavlan skulle ha tillkommit först kring år 1908.

Övrigt

  • Coucher de soleil no. 1 ställdes ut på Salon des Indépendants i Paris under våren 1907 tillsammans med fem andra tavlor av Metzinger.
  • Coucher de soleil no. 1 har varit en del av Helene Kröller-Müller samlingen sedan åtminstone 1921 och befinner sig på Kröller-Müller Museum i Otterlo, Nederländerna.