Porträtt av Adele Bloch-Bauer I

Porträtt av Adele Bloch-Bauer är en målning av den österrikiske konstnären Gustav Klimt. Tavlan stod färdig år 1907, efter tre års arbete. Den brukar ses som den sista tavlan i Klimts gyllene period, och den tavla som bäst och mest fullständigt representerar perioden. När nazisterna beslagtog tavlan och ville ställa ut den utan att nämna den judiska Adele Bloch-Bauer vid namn kallade de tavlan för Kvinnan i guld (Die Frau in Gold).

Anledningen till att målningen heter Porträtt av Adele Bloch-Bauer I är att Klimt senare målade ytterligare ett porträtt av samma person, och den tavlan kallas följdaktligen för Porträtt av Adele Bloch-Bauer II. Det senare porträttet stod klar år 1912 och målades inte under Klimts gyllene period, utan är ett porträtt utan vare sig guld eller silver. Däremot har det starka bakgrundsfärger i stora fält och visar att Klimt börjat influeras av impressionismen.

Beskrivning

Konstnär Gustav Klimt
År 1907
Typ Olja, silver och guld på duk
Dimensioner 138 cm × 138 cm

Porträtt av Adele Bloch-Bauer är målad på duk med oljefärger, silver och guld. Som nämnts ovan tillkom Porträtt av Adele Bloch-Bauer under Gustav Klimts gyllene period och anses vara det verk som bäst representerar denna period av Klimts skapande. Det är också i och med Porträtt av Adele Bloch-Bauer som Klimts gyllene period avslutas.

Porträtt av Adele Bloch-Bauer I går i jugendstil, och uppvisar den avancerade och komplexa utsmyckning som är typisk för jugend. Gustav Klimt var en viktig företrädare för den österrikiska varianten av jugendstilen; när sammanslutningen Wiensecessionen bildades år 1897 blev han dess första president. Wiensecessionen bestod av konstnärer som lämnat den mer konservativa nationella konstnärsföreningen i Österrike för att kunna ägna sig åt den moderna jugendstilen.

Gustav Klimts preliminära teckningar för tavlan är från 1903/1904, men den stod inte färdig förrän år 1907.

Motiv

Tavlan föreställer Adele Bloch-Bauer, som levde 1881-1925. Adele Bloch-Bauer tillhörde Wiens socité och var Gustav Klimts goda vän och mecenat. Hon var dotter till riksbanken Wiener Bankvereins generaldirektör Moritz Bauer, och sedan år 1899 gift med Ferdinand Bloch (1864-1945) som blivit förmögen i sockerbranschen. Hennes syster Marie Therese var gift med Ferdinands bror Gustav, och båda familijerna använde sig av efternamnet Bloch-Bauer.

Det var Ferdinand Bloch-Bauer som gav Klimt i uppdrag att porträttera hustrun. Arbetet med porträttet skedde i Wien.

Konfiskation och arvstvist

I sitt testamente bad Adele Bloch-Bauer sin make att ordna så att Klimtmålningarna donerades till Österrikes statliga galleri när de båda var avlidna. Adele dog av hjärnhinneinflammation år 1925.

När nazisterna gick in i Österrike 1938 flydde änklingen Ferdinand Bauer-Bloch till Prag och därefter till Zürich. Hans egendomar i Österrike plundrades och nazisterna utsåg advokat Friedrich Führer att ombersörja försäljning av bland annat familjen Bauer-Blochs tavlor så att pengarna kunde tillfalla den tyska staten. År 1941 köptes Porträtt av Adele Bauer-Bloch I av Österrikes statliga galleri.

Nazisterna vägrade att låta tavlan kallas Porträtt av Adele Bloch-Bauer när den ställdes ut, eftersom Bloch-Bauer var en judisk familj. Istället kallades målningen Kvinnan i guld (Die Frau in Gold).

Ferdinand Bauer-Bloch avled i Zürich i november 1945. I det testamente som Ferdinand Bauer-Bloch upprättade samma år angav han sina syskonbarn som arvtagare. Ett av dessa syskonbarn var Maria Altmann. Det kom att dröja till år 2006 innan en domarpanel i Östterike beslutade att hon var den rättmätiga ägaren till Porträtt av Adele Bloch-Bauer samt fyra andra målningar av Klimt.

Neue Galeri, New York

Den 18 juni 2006 såldes Porträtt av Adele Bloch-Bauer I på auktion i New York för 135 miljoner USD. Köparen var entreprenören och museidirektören Ronald Lauder, som efter köpet ställde ut tavlan i sitt galleri Neue Galeri på Manhattan. Genom köpet blev tavlan en del av den största Klimtsamlingen i hela USA.

Dokumentärer om Porträtt av Adele Bloch-Bauer I

  • Stealing Klimt (2007)
  • Adele’s Wish (2008)

Böcker om Porträtt av Adele Bloch-Bauer I

  • The Lady in Gold: The Extraordinary Tale of Gustav Klimt’s Masterpiece, Portrait of Adele Block-Bauer” av Anne-Marie O’Connor. Publicerad år 2012.